SPÓŁKA AKCYJNA


O czasopiśmieAktualnościAkty prawneKontakt
Czasopismo Spółka Akcyjna (SA) oraz dedykowany mu serwis sa.biz.pl adresowane są do wszystkich zainteresowanych funkcjonowaniem spółek akcyjnych. Na jego zawartość złożą się m.in. aktualne teksty aktów prawnych, informacje dotyczące spółek funkcjonujących w Polsce i na świecie, komentarze poświęcone m.in. orzecznictwu sądowemu i interpretacjom podatkowym, bibliografia.

Redaktorem naczelnym czasopisma jest Janusz Turakiewicz.
© CMS Consulting InGosTur - Instytut Gospodarki Turystycznej (2015)